Bacheloroppgave SCM 600

innlevering av tema

Følgende skjema skal fylles inn og levers elektronisk

Student 1: 

Student 2: 

Student 3: 

Student 4: 

Forslag til veileder: 

Arbeidstittel på oppgaven (maks 30 ord):

30 Words remaining

Sammendrag (maks 250 ord): 

• Gi en beskrivelse av hva oppgaven skal omhandle og hvorfor dette er viktig for industrien. • Hva som tidligere gjort innenfor dette området (bøker, forskningsartikler).

250 Words remaining

Problemstilling (maks 50 ord)

• Hvilket logistikkproblem skal dere se på? Her skal den konkretiseres så langt dere klarer på nåværende tidspunkt.

50 Words remaining

Data og metode (maks 50 ord): 

• Beskriv hvilke data som skal innhentes og hvordan. • Beskriv hvilken metode som skal brukes for å løse problemet.

50 Words remaining

Tidsplan (maks 50 ord): 

• Når skal dere gjøre hva.

50 Words remaining

Referanser (maks 100 ord):

• Liste over referanser som er brukt for å komme frem til problemstillingen

100 Words remaining

Click here to validate your submission

Validation Message: 

© Molde University College - Specialized University in Logistics, Norway